MÁY POS BÁN HÀNG

Giảm giá!
Original price was: 35.000.000 ₫.Current price is: 30.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 14.000.000 ₫.Current price is: 12.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.

Máy in hóa đơn

Giảm giá!
Original price was: 35.000.000 ₫.Current price is: 30.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 14.000.000 ₫.Current price is: 12.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.

Máy Quét Mã Vạch

Giảm giá!
Original price was: 35.000.000 ₫.Current price is: 30.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 14.000.000 ₫.Current price is: 12.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.

Máy In Mã Vạch

Giảm giá!
Original price was: 35.000.000 ₫.Current price is: 30.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 14.000.000 ₫.Current price is: 12.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.

Giấy In Nhiệt, Decal & Ribbon

Giảm giá!
Original price was: 35.000.000 ₫.Current price is: 30.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 14.000.000 ₫.Current price is: 12.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.

Sản Phẩm Bán Chạy

Giảm giá!
Original price was: 100.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 35.000.000 ₫.Current price is: 30.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 14.000.000 ₫.Current price is: 12.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 11.000.000 ₫.Current price is: 9.500.000 ₫.

Review của khách hàng

Phần mềm của MEGAPOS dễ dùng. Phần mềm cài offline trên máy nên khi quán rớt net vẫn dùng được. Các bạn kỹ thuật hỗ trợ nhiệt tình khi cửa hàng gặp sự cố. Nếu bạn đang tìm đơn vị tư vấn giải pháp bán hàng thì hãy liên hệ với MEGAPOS.

Phần mềm của MEGAPOS dễ dùng. Phần mềm cài offline trên máy nên khi quán rớt net vẫn dùng được. Các bạn kỹ thuật hỗ trợ nhiệt tình khi cửa hàng gặp sự cố. Nếu bạn đang tìm đơn vị tư vấn giải pháp bán hàng thì hãy liên hệ với MEGAPOS.

Phần mềm của MEGAPOS dễ dùng. Phần mềm cài offline trên máy nên khi quán rớt net vẫn dùng được. Các bạn kỹ thuật hỗ trợ nhiệt tình khi cửa hàng gặp sự cố. Nếu bạn đang tìm đơn vị tư vấn giải pháp bán hàng thì hãy liên hệ với MEGAPOS.